Công nghệ

Công nghệ

CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA KHÍ NÉN CHO HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ
Thể Tích Bình Chứa Khí Nén Được Thể Hiện Qua Công Thức : t = V (p1 - p2) / C pa (1) Với: V = thể tích của bình chứa (cu ft) t = thời gian từ nơi áp suất cao xuống nơi áp suất thấp của bình chứa. C = Lưu lượng của máy nén khí (SCFM) pa = Áp suất khí quyển (14.7 psia) p1 = Áp suất cao nén vào bình chứa (psia) p2 = Áp suất thấp nén vào bình chứa (psia)

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0937 35 33 37